ล๊อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) จับมือ นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม MOU ปูทางสร้างบัณฑิตสื่อสารดิจิทัลมืออาชีพ

UploadImage
 

UploadImage

คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท แทรเวล แอดส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) ร่วมลงนาม MOU เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่นักสื่อสารประชาสัมพันธ์ดิจิทัลมืออาชีพ

UploadImage

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท แทรเวล แอดส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคุณวนิดา แสงแก้ว  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล บริษัท ล๊อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ บริษัท แทรเวล แอดส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม โดยมีอาจารย์มานินทร์ เจริญลาภ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท แทรเวล แอดส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage
 

บริษัท แทรเวล แอดส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) บริษัทในเครือล๊อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการผลิตเนื้อหา สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยร่วมหารือถึงแนวทางความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
UploadImage

จากความร่วมมือในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องการผลิตเนื้อหาและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร่ผ่าน Deetrip.com ดิจิทัลแพลตฟอร์มของคนไทยที่รวมทุกเรื่องด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่การจองที่พักและการเดินทาง รายละเอียดการท่องเที่ยว ร้านอาหาร จนถึงร้านของฝาก  ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากองค์กร และการฝึกปฏิบัติงานจริง


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage