New Highlight Thailand “Museum Siam: Discovery Museum”

UploadImage
 

ไฮไลท์ใหม่ของกรุงเทพ แห่งประเทศไทย
“ พิพิธภัณฑ์สยาม”

SPUIC กับทัศนศึกษาที่น่าตื่นเต้นกับนักเรียนจีนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สยามวัฒนธรรมอันมีสีสันของประเทศไทยและมรดกที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
Museum Siam ตั้งอยู่ภายในบ้านนีโอคลาสสิกขนาดใหญ่มีหุ่นรูปปั้นใส่ชุดไทยที่สง่างามในพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์มีการพูดถึง“ ความเป็นไทยคืออะไร” ให้ความความเพลิดเพลินกับการเข้าชม พิพิธภัณฑ์สยาม

Museum Siam สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกรุงเทพมีการนำเสนอประวัติศาสตร์ไทยสองสามพันปีในรูปแบบใหม่และนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์พิพิธภัณฑ์ของผู้เข้าชมในกรุงเทพ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในอาคารอดีตกระทรวงพาณิชย์บนถนนสนามชัยในเขตเมืองเก่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีห้องจัดแสดง 16 ห้องกระจายอยู่ทั่วทั้งสามชั้น


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage