รุ่นพี่ประสบความสำเร็จ นำความรู้ใหม่กลับมาให้รุ่นน้อง

UploadImage
 


สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายวิชา HMT433 การตลาดโรงแรมและการขาย สอนโดย อาจารย์เตือนใจ ศรีชะฏา
จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง”Distribution Strategy forHotel Business โดยคุณ กิตติพงษ์ ปู่กล่ำ ตำแหน่ง Director of Revenue Smart Hotel Co.Ltd

มาให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ในการครองใจลูกค้า ในสภาวะการแข่งขันทวีความรุนแรง ภายใต้ข้อจำกัดการต้นทุนให้ถูกที่สุด
วันที่ 18 พฤศจิกายน  2562  อาคาร 11 ชั้น 3 Theater Room

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#สาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์