เพิ่มศัยกภาพ นศ.การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ SPU ด้วย Business Story Telling

UploadImage
 

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วย "Business  Story  Telling” โดย ผู้เชี่ยวชาญ

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์ดารา พงษ์สมบูรณ์ จัดกิจกรรม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โครงการบัณฑิตในอุดมคติด้านบริหารธุรกิจ ด้วยการจัดบรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศัยกภาพแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในหัวข้อ เรื่อง "Business  Story  Telling" โดยได้รับเกียรติจาก คุณภูธัต  เนตรสุวรรณ Regional HR Business Partner Manager SEAA  บริษัท Unilever Asia Private Limited. เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคนแต่ละประเภทที่เราจะต้องพูดคุยและสื่อสารทางธุรกิจด้วย ว่าเป็นคนแบบไหน พฤติกรรมและความคิดของเขาเป็นเช่นไร มีความต้องการอะไร อย่างไร โดยให้นักศึกษาได้ประเมินตนเองก่อน ว่าเป็นคนแบบไหน ซึ่งต้องรู้ตัวตนของตนเองก่อน และควรหมั่นฝึกฝนการพูดทางธุรกิจ โดยให้เน้นที่เนื้อหาสาระสำคัญเท่านั้น ควรพูดให้กระชับ ตรงประเด็น และควรใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที โดยยกตัวอย่างคลิปวีดีโอ การพูดของนายกรัฐมนตรีประเทศนิวซีแลนด์ ว่าพูดอย่างไรให้คนฟังเข้าใจได้ภายในเวลา3 นาที

UploadImage

และปิดท้ายด้วยความท้าท้ายโดยให้นักศึกษาทุกกลุ่มฝึกการ Pitching ธุรกิจแข่งขันกันอย่างมีชั้นเชิงโดย มีวิทยากรคอยซักถาม และทำการประเมินผลตนเองด้วย ทำให้นักศึกษาได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และได้ประสบการณ์ดีๆอย่างเต็มเปี่ยม ณ ห้องปฎิบัติการชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage