คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 4 สมาคมชั้นนำด้านการบัญชี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 17 แห่ง ร่วม MOU ผลิตนักบัญชีคุณภาพ ตอบโจทย์วิชาชีพการบัญชี

UploadImage
 

UploadImage

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 4 สมาคมด้านการบัญชีระดับประเทศ และ 17 วิทยาลัยอาชีวศึกษา MOU เดินหน้าพัฒนางานด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ในการผลิตนักบัญชีดิจิทัลคุณภาพ 4.0 สู่ตลาดงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฏหมาย สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 17 แห่ง โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับผู้แทนจาก 4 สมาคมฯ และ 17 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

UploadImage

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ด้วยเจตนารมณ์ของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย  สมาคมสำนักงานบัญชีไทย สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และวิทยาลัยอาชีวศึกษา 17 แห่ง อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวสึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage