ครั้งที่ 12 แล้ว กับ Professional Skill

UploadImage
 

Professional Skill ครั้งที่ 12
โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) 

วันนี้ผู้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตรจะได้พบกับหัวข้อ........


.
หลักสูตร Industries transformation หัวข้อ  Digital Workforce is the real key of Industry Transformation
วิทยากรโดย คุณทัสพร จันทรี  กรรมการผู้จัดการ TAS Consulting Partner และ HRheadquarter.com

.
หลักสูตร IoT หัวข้อ Azure IoT Hub
วิทยากรโดย ทีมจาก Microsoft

.
หลักสูตร Big Data หัวข้อ  Microsoft  Azure 
วิทยากรโดย อาจารย์ฟูเกียรติ จุลนวล  Microsoft (Thailand)

.
หลักสูตร Cyber Security หัวข้อ  Firewall, IDS, IPS.​
วิทยากรโดย  อาจารย์นนทวัตต์ สาระมาน

#nondegree
#ITSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง