เด็กสาขาการแสดง ชมละคร GREEK : Oedipus the King

UploadImage
 

เด็กสาขาการแสดง ชมละคร GREEK : Oedipus the King....

วันนี้ คณาจารย์ สาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ พานักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงและสื่อสารการแสดง ทุกชั้นปี มาชมการแสดงละครเวที กรีก สุดคลาสิค ผลงานล่าสุดของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง "Oedipus the King : อีดีปุส จอมราชันย์" แปลบทและกำกับการแสดงโดย นพมาส แววหงส์ เพื่อให้นักศึกษาซึมซับสุนทรียะด้านการแสดง อันเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของสาขาศิลปะการแสดงอีกรูปแบบหนึ่ง ตอกย้ำปณิธาน