บัญชี SPU พิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

UploadImage
 

บัญชี SPU พิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์