บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชวนนักศึกษาอบรมและแข่งขันเทรดหุ้นออนไลน์ ปั้นนักเทรดหุ้นออนไลน์รุ่นเยาว์

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและแข่งขันเทรดหุ้นออนไลน์ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้หลักการลงทุนหลักทรัพย์ ผ่านระบบเทรดหุ้นออนไลน์ Click2Win SET  จากโค้ชที่มากด้วยประสบการณ์ ในโครงการรวยด้วยการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ รับจำนวนจำกัด 60 คน!  ทั้งนี้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครเข้าร่วมการอบรมและการแข่งขันเทรดหุ้นออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งส่งผลการเทรดหุ้นทางอีเมล์ ภายในวันจันทร์ที่  25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ได้ที่ รศ.ปัทมา โกเมนท์จำรัส อีเมล์  pattama.ko@spu.ac.th
 
กิจกรรมที่ 1  วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน  2562
เวลา  08.30 น.  ลงทะเบียน ณ เธียเตอร์ รูม ชั้น 3  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
เวลา  09.00 น.  การบรรยาย “รวยด้วยการบริหารเงินอย่างมืออาชีพ”
เวลา  13.30 น.  อบรมการเทรดหุ้นออนไลน์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
                     จำนวน 60  คน  ณ ห้อง 5-909  ชั้น 9  อาคารสยามบรมราชกุมารี
 
กิจกรรมที่ 2  วันพุธที่ 20 -  25 พฤศจิกายน 2562
          ผู้เข้าร่วมโครงการเทรดหุ้นออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งส่งผลการเทรดหุ้นทาง e-mail ภายใน วันจันทร์ที่  25 พฤศจิกายน 2562   ภายในเวลา  18.00 น. ได้ที่ รศ.ปัทมา โกเมนท์จำรัส   e-mail :  pattama.ko@spu.ac.th
 
กิจกรรมที่ 3 วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 256
เวลา  09.00 น.  ลงทะเบียน ณ เธียเตอร์ รูม ชั้น 3  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
เวลา  10.00 น.  เสวนากับนักเล่นหุ้น วัยรุ่นเงินล้าน
                     โดย  คุณบัณฑิต  ว่องอำไพประเสริฐ
เวลา  13.00 น.  ประกาศผลและมอบรางวัลให้กับผู้ที่มีเงินสูงสุดในพอร์ต 3 อันดับแรก
                     พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน