เรียนรู้ก้าวแรกสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ กับ นศ.การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ ม.ศรีปทุม โดย เจ้าของธุรกิจมืออาชีพ

UploadImage
 

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดโครงการ BUSINESS PROFESSIONAL  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ถ่ายทอดความรู้ “ก้าวแรกสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ตอนที่ 2” โดย เจ้าของธุรกิจ ตัวจริง เสียงจริง

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์ดารา พงษ์สมบูรณ์ จัดโครงการบัณฑิตในอุดมคติด้านบริหารธุรกิจ ด้วยถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ " ก้าวแรกสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ตอนที่ 2 "โดยได้รับเกียรติจาก คุณชุติกาญจน์  กาญจนพัชร  เจ้าของธุรกิจตัวจริงเสียงจริง ผู้จัดการบริษัท สบู่ผลไม้ แอรี่ จำกัด มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Startup) ให้แก่นักศึกษาสาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ภาคปกติ และภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปได้รับฟัง

UploadImage

นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Mind map พร้อมทั้ง Workshop ด้วยการแบ่งกลุ่มระดมความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดทำ Mind map ธุรกิจสมัยใหม่ที่ลูกค้ารุ่นใหม่ต้องการร่วมกันอีกด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม ณ ห้องเรียนชั้น 9 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

UploadImage