พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional@Tech Talk Season 5 ep.10 - 12

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
เชิญชวนฟัง Tech Talk Season 5  ep.10 – 12 หัวข้อ
“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional”
โดย คุณเมย์วดี จงฟูสุวรรณ บริษัท Infographic Thailand 
วันพุธที่ 6, 13 และ 20 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00-14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

#ITSPU  #SBSSPU  #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง