‘ม.ศรีปทุม’ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2561

UploadImage
 

UploadImage

SPU DYNAMIC UNIVERSITY ตอกย้ำผู้นำคุณภาพการศึกษา จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561
 
UploadImage

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2562 โดยมี รศ.กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ Convention Room 1 ชั้น 4 และห้อง 12A02-12A03 ชั้น 12A อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage