AIS มอบความไว้วางใจให้ทีมเด็กนิเทศ

UploadImage
 

อีกหนึ่งสนามการเรียนรู้ระดับ WORLD CLASS
กับการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้เด็กนิเทศ ศรีปทุม
AIS มอบความไว้วางใจให้ทีมเด็กนิเทศ สร้างสรรค์และผลิต Clip
ตลอดโครงการกว่า 3 เดือนให้กับโครงการ
AIS Innojump Competition 2019สนามนี้....ได้โชว์proud กันถ้วนหน้า
เพราะได้ประสบการณ์จริงจากตัวจริงเบอร์1 ในวงการอย่าง AIS

#SPU #นิเทศศาสตร์ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง