ฟัง Tech Talk Season 5 ep.8 การปรับเปลี่ยนองค์กรให้รอดในยุคดิจิทัล ด้วย Digital Transformation

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชวนฟัง Tech Talk Season 5 ครั้งที่ 8
หัวข้อ การปรับเปลี่ยนองค์กรให้รอดในยุคดิจิทัล ด้วย Digital Transformation
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ 16 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 - 14.40 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14  อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics
#ITSPU  #SBSSPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง