ผู้บริหารด้านการศึกษา SPU ร่วมเปิดงาน Innovation Thailand Expo 2019

UploadImage
 

UploadImage

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมงาน Innovation Thailand Expo 2019งานเปิดโลกทัศน์สัมผัสนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุขในสังคมเมือง

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่2จากขวา) เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Innovation Thailand Expo 2019 และเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะผู้บริหารด้านการศึกษา เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการ Microsoft Imagine Academy เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้าน IT และ Digital Literacy โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้บริหาร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ  ศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ  นอกจากนี้ทีมงานคณาจารย์คุณภาพ SPU พร้อมด้วยนักศึกษาได้เข้าร่วมชมงาน Innovation​ Thailand Expo 2019 เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนา​นวัตกรรมใหม่ๆอีกด้วย

UploadImage

Innovation Thailand Expo 2019 หรือ ITE 2019 งานเปิดโลกทัศน์สัมผัสนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์สร้างรายได้ สร้างสุขภาพ และสร้างความสุขในสังคมเมือง จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (เอ็นไอเอ) พร้อมกิจกรรมเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2562

UploadImage

“นวัตกรรมเพื่อสังคม” ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เน้นประเด็นหลักๆ3 ด้าน คือ 1.สร้างรายได้-นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  2.สร้างสุขภาพ - นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างสุขภาพที่ดี ทำให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ 3.สร้างความสุข - นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยสร้างความสุขในการใช้ชีวิตในสังคมเมือง ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่

UploadImage

ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมในงานเดียว ตั้งแต่เด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม Social Innovation Forum หรือเวทีถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมจากสถาบันการศึกษาและบริษัทชั้นนำของประเทศ  ,นวัตกรรมเพื่อสังคมกับการแก้ปัญหาในหลายหลายมิติและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม และแนวโน้มนวัตกรรมไทยที่มีต่อสังคมในอนาคต ทั้งด้านหุ่นยนต์ การออกแบบ และสื่อ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage