เรียนรู้โปรแกรมบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์แนวใหม่ ที่ใช้ในโรงพยาบาล กับSPU Tech Talk Season 5 #7

UploadImage
 

UploadImage

SPU เปิดเวทีเรียนรู้โปรแกรมบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์แนวใหม่ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใน Tech Talk Season 5 #7 

UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมบูรณาการการเรียนรู้ ด้วยการจัดเวทีเสวนา Tech Talk Season 5 #7 ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในหัวข้อ “เรียนรู้โปรแกรมบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์แนวใหม่ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายกับโรงพยาบาลมากกว่า 20 แห่ง” กับ คุณวสันต์ สายทอง รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรง ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลที่สนใจทั่วไปได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ณ ห้อง Auditorium 2 อาคาร 11มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
*** สำหรับผู้ที่สนใจ Tech Talk Season 5 จะมีการจัดการเสวนาในทุกๆวันพุธ ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.40 น. รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics

UploadImage

UploadImage