เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ

UploadImage
 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”
วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. - 15. 00 น.
ณ ชั้น 1 โซน C อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.