การจัดงาน Event เพื่อดึงความสนใจของลูกค้าในปัจจุบัน

UploadImage
 

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและไมซ์ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในรายวิชา HTI200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

หัวข้อ "การจัดงาน Event เพื่อดึงความสนใจของลูกค้าในปัจจุบัน" และการบรรยายเชิงปฎิบัติการ(Workshop) ในหัวข้อ "Creative Thinking in Event Management"
โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐิกา สุนทรเจริญนนท์ General Manager & Co-Founder บริษัท Muse Coperation จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CMO Group โดยเป็นบริษัทรับจัดงาน Event ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตลอดจนเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการจัดงาน Event ต่างๆ

นอกจากนี้ยังได้ให้นักศึกษาช่วยกันออก idea และ present นำเสนอหน้าห้อง เพื่อฟัง comment จากพี่ๆ ทีมงานจัด Event จาก Muse cooperation อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักศึกษาได้รับความรู้มากมาย ณ ห้องเรียน อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร (บางเขน)

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU #49ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#SPU #49ปีSPU #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
49 ปี แห่งความภาคภูมิใจ