บัญชี SPU จัดอบรม Reskill-Upskill โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

UploadImage
 

บัญชี SPU จัดอบรม Reskill-Upskill โดย ดร.ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ผู้อํานวยการหลักสูตร DNAbySPU คณะบริหารธุรกิจ SPU กรรมการผู้จัดการ บริษัท JM Cuisine จํากัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท SODA Printing จํากัด วันที่ 15 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร11