บัญชี SPU เด็กบัญชีรวมพลังจิตอาสา บรรจุสิ่งของใส่ถุงยังชีพ

UploadImage
 

บัญชี SPU เด็กบัญชีรวมพลังจิตอาสา บรรจุสิ่งของใส่ถุงยังชีพ ณ กรมทหารราบที่ 11 บางเขน เพื่อเตรียมส่งให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามพื้นที่ต่างๆ