เตรียมพร้อม! เด็กสหกิจศึกษานานาชาติ ก่อนบินลัดฟ้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ

UploadImage
 

UploadImage

นักศึกษา ม.ศรีปทุม เข้ารับการสัมภาษณ์และคัดเลือกประเทศสำหรับการเข้าฝึกปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ

UploadImage

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมภาษณ์และเลือกประเทศสำหรับสหกิจศึกษานานาชาติ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา , ฝรั่งเศส , ออสเตเลีย, ญี่ปุ่น ,สิงคโปร์  เพื่อเตรียมความพร้อม แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่การปฎิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี อาจารย์กาญจนา แฮนนอน ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ Mr. Jorge Arnanz อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์พร้อมให้คำแนะนำต่างๆแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปี การศึกษา 2562 ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage