บัญชี SPU จัดอบรม Reskill-Upskill เพิ่มทักษะด้าน Soft Skills

UploadImage
 

บัญชี SPU จัดอบรม Reskill-Upskill  เพิ่มทักษะด้าน Soft Skills โดยคุณกนกวรรณ กรรณิกา ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท Beyond Service จำกัด และอาจารย์วรกัญญา สิริพิเดช คณะบริหารธุรกิจ SPU วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร11