บัญชี SPU : The Professional Accountant “AI : นวัตกรรมสมัยใหม่กับงานบัญชี"

UploadImage
 

บัญชี SPU : The Professional Accountant  “AI : นวัตกรรมสมัยใหม่กับงานบัญชี" โดย อาจารย์ชลิต ผลอินทร์หอม ร่วมกับ คุณอาทิตย์ ดาบลาอำ (CPA, TA) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ อาคาร11 โซนC