ยินดีกับนักศึกษาสาขา OCM การออกแบบสื่อสารออนไลน์

UploadImage
 

ยินดีกับยีนส์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

และ เฟรม กับรางวัลชมเชย Top8

ในการประกวดภาพถ่ายในโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019 กับโจทย์ "ความทรงจำ" ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะ