บูชาคุณแห่งครู! คณะสถาปัตย์ ม.ศรีปทุม จัดพิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 26

UploadImage
 

UploadImage

พิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 26 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์๙รูป และทำพิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม  ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 26 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิคุณต่อครูบาอาจารย์ และเพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเอง โดย อาจารย์ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ   โดยมี อาจารย์ปิยะ ไล้หลีกพาล อาจารย์ประจำวิชาสถาปัตยกรรมไทยและพื้นถิ่น เป็นผู้ทำพิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้อง Student Lounge ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
http://arch.spu.ac.th/

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage