เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4

UploadImage
 

ผู้บริหารและคณาจารย์สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4
เข้าพบคุณ วิศวาณี ไชยวัฒนสกุล ประธานบริษัท TSTC เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
และวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อป้อนเข้าสู่การทำงานบนเรือสำราญ

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
#การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม