วันนี้จนถึง 20 ธ.ค.62 ม.ศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินการสอนออนไลน์ ภาค 1/2562

UploadImage
 

 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเมินการสอนออนไลน์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562 
โดยสามารถประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบ SCMS
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182
E-mail: tlc@spu.ac.th   Facebook FanPage: TLC SPU   Line: @ghc5032o