ขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี

UploadImage
 

        เนื่องใน วันคล้ายวันเกิดอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 14 กันยายน 2562 ซึ่งในปีนี้อธิการบดีได้มีเจตนารมณ์ทำบุญการไถ่ชีวิตโค - กระบือ จึงขอเชิญชวนท่านผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค - กระบือ ตามแต่ศรัทธา
        โดยการทำพิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ ในปีนี้จะดำเนินการ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน  ท่านที่ประสงค์จะร่วมบริจาคปัจจัย และเดินทางไปร่วมพิธีฯ กรุณาแจ้งความประสงค์คลิกแบบฟอร์มที่นี่ ไฟล์แนบ  โดยส่งกลับที่ คุณเข็มพร สุรชานุวัตรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์หนังสือ ภายในวันศุกร์ที่  6 กันยายน 2562  ชั้น 1 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9)

กำหนดการพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล และทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562  เวลา 10.00 น.
ณ ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

เวลา 10.00 น.    ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์  
เวลา 10.30 น.    พิธีเจริญพระพุทธมนต์
                      ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                      สมาทานศีล
                      พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                      ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
                      กรวดน้ำและรับพร
                      รับน้ำพระพุทธมนต์
                      ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 61 รูป
เวลา 11.00 น.    พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ  
                      รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

•    ของดรับของขวัญ และเรียนเชิญท่านร่วมบริจาคทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ
•    มีรถตู้มหาวิทยาลัย จัดให้บริการหมุนเวียนออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 10