ศูนย์สุขภาพ ม.ศรีปทุม จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ เมื่อสมัครภายใน 30 กันยายน 2562

UploadImage
 

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องออกกำลัง สมาชิกศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ สำหรับบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ที่สมัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ ภายใน 30 กันยายน 2562
 
โปรโมชั่น แบบที่ 1
สมัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ราคาพิเศษสุดๆ
1) บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ , เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากร
สมัครพร้อมกัน 3 คนๆ ละ 1,500 บาท/ปี/คน 
2) ศิษย์เก่า สมัครคนเดี่ยว 3,500 บาท/ปี/คน
สมัครพร้อมกัน 2 คนๆ ละ 3,000 บาท/ปี/คน
3) บุคคลภายนอก สมัครคนเดียว  6,000 บาท/ปี/คน
สมัครพร้อมกัน 2 คนๆ ละ 5,000 บาท/ปี/คน
 
ค่าบริการรายครั้ง
บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) 100 บาท/ครั้ง
บุคคลภายนอกและศิษย์เก่า 300 บาท/ครั้ง
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2397-9 พบกันที่ อาคาร 9 ชั้น 11

 
โปรโมชั่น แบบที่ 2
ต้อนรับปีกุน คูปองตลอดปี 2019 
ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้บริการรูปแบบคูปองราคาพิเศษสุดๆ
คูปอง 15 ครั้ง ใช้ภายใน 3 เดือนนับจากวันสมัคร
 
บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากร
พิเศษเพียง 1,000 บาท /15 ครั้ง/ 3 เดือน
ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก
พิเศษเพียง 2,000 บาท/15 ครั้ง/ 3 เดือน
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2397-9 พบกันที่ อาคาร 9 ชั้น 11