เรียนวิชาเตรียมความพร้อม​สหกิจ​ศึกษา​ EBC498

UploadImage
 

  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เรียนวิชา EBC498​ เตรียม​ความพร้อมสหกิจ​ศึกษา​ และพรีเซน​งาน ก่อนออกไปฝึกงานจริงค่ะ