ม.ศรีปทุม บนเวที “China-ASEAN Education Cooperation Week 2019”

UploadImage
 

UploadImage

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ศรีปทุม นำเสนอมหาวิทยาลัยศรีปทุม และรูปแบบความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการประชุม China-ASEAN Education​ Cooperation​ Week​ 2019 ประเทศจีน

ไฟล์แนบ

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ ความพร้อมของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และรูปแบบความร่วมมือกับต่างประเทศ ในเวทีการประชุม “China-ASEAN Education​ Cooperation​ Week​ 2019” ณ เมืองกุ้ยหยาง มลฑล​กุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ​ซึ่งถือเป็นประตู​ทางด้านการศึกษา​ของจีนและASEAN ภายหลังการนำเสนอ SPU ได้รับความสนใจจากหลายมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศประเทศจีนและประเทศอินโดนีเซียสนใจที่จะมาทำความร่วมมือ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาในระดับสูงกับSPUด้วยกัน

UploadImage