ม.ศรีปทุม เชิญชวนสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกคณะและทุกหน่วยงาน
ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทาน 904 สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่
วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2562 ที่สำนักงานงานการกีฬา ห้อง 504 ชั้น 5 อาคาร 10  
ทั้งนี้ภายหลังสมัครเป็นอาสาสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 แล้วท่านจะได้รับ หมวก ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวจิตอาสาฯ สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร 0 2579 1111 ต่อ 2136 หรือ 08 8645 7832 (คุณพลิดา แกนแปะ)