วิศวะ ศรีปทุม เปิดสนามหาเจ้าความเร็ว Line Tracking Robot Contest 2019 ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ นายกรัฐมนตรี

UploadImage
 


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ปี 2562 (Line Tracking Robot Contest 2019) ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4  ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. เพื่อการพัฒนาเยาวชนของประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสมองกลอัจฉริยะปัญญาประดิษฐ์และค้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกกรมของประเทศ ตามแนวทางประเทศไทย 4.0   

การสมัครแข่งขัน
กรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2WTUtjW 
หรือ UploadImage

ดาวน์โหลด 
1. ใบสมัคร คลิกไฟล์แนบ
2. กติกาการแข่งขัน และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ

กำหนดการแข่งขัน
- ประกาศกฎกติกาและรูปแบบสนามแข่งขัน         5    มิถุนายน  2562
- หมดเขตรับสมัคร  13    สิงหาคม  2562
- ประกาศผลรายชื่อทีมเข้าร่วมการแข่งขัน            15    สิงหาคม    2562
   Facebook :  SPU Engineering Challenge 
- ทดสอบสนามการแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ     22  สิงหาคม    2562
- รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ                      23  สิงหาคม    2562

รางวัลการแข่งขัน ประเภทระดับ มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
- รางวัล Best Technique  1 รางวัล     รางวัลละ  10,000 บาท
- รางวัล Popular Award   1 รางวัล     รางวัลละ    5,000 บาท
- รางวัล Engineering Achievement Award 22 รางวัล   รางวัลละ    1,500 บาท

รางวัลการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล    รางวัลละ  15,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 2   1 รางวัล     รางวัลละ   5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 3   1 รางวัล     รางวัลละ   5,000 บาท

รางวัลการแข่งขัน ระดับอาชีวศึกษา
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล    รางวัลละ  15,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 2   1 รางวัล     รางวัลละ   5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 3   1 รางวัล     รางวัลละ   5,000 บาท

ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับใบประกาศนียบัตร (สมาชิกทุกคนในทีม) รับได้ที่ ณ.จุดลงทะเบียน ในวันแข่งขัน

กำหนดการ 
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562
10.00 – 16.30  ทดสอบและซ้อมกับสนามจริง ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. 
ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
08.00 – 9.00   ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00  ทดสอบสนาม
10.00 – 10.15   พิธีเปิดการแข่งขัน 
10.15 – 14.30  การแข่งขันรอบคัดเลือก 
14.30 – 15.45   เริ่มการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 
15.45 – 16.00   ประกาศผลการแข่งขัน
16:00 – 16:30  พิธีมอบรางวัล

สอบถามเพิ่มเติม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน มือถือ 091-409-5459 Fax: 02-579-1111 ต่อ 2147 Email: wanayuth.sa@spu.ac.th