ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ม.ศรีปทุม รุ่นที่ 34 และมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

UploadImage
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 34 ภาค 1/2562
และมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 -12.00 น.
ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
กำหนดการ
09.00 - 09.30  น.   นักศึกษา ลงทะเบียน
                          โดย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
09.30 - 10.30  น.   พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่  34 และมอบรางวัลสหกิจศึกษา
                          ประจำปีการศึกษา 2561
                           โดย    รองอธิการบดี อาจารย์เปรมจิต  เสาวคนธ์
10.30 - 11.30  น.   COOP FOR YOUR  CAREER IN THE  FUTER
                          โดย ผศ.ดร.ชลธิศ  เอี่ยมวรวุฒิกุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11.30 - 12.00 น.   หัวข้อ การเรียนรู้เอกสาร และช่องทางการสื่อสารเมื่อไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
                          โดย อาจารย์สำรวย เหลือล้น รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ