ตรวจสุขภาพทั่วไป แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกชั้นปี ฟรี!

UploadImage
 

ศูนย์ให้คำปรึกษาสุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ โรงพยาบาลนวมินทร์
จัดให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกชั้นปี ฟรี! 
วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 -15.00 น.
ณ บริเวณลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคาร 10