ม.ศรีปทุม เชิญชวนฟังการบรรยาย สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนฟังการบรรยาย สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

กำหนดการ
เวลา 08.00 น.      ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น.      วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 แนะนำซักซ้อมลำดับขั้นตอนพิธีการ
เวลา 09.20 น.      ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
                        พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เวลา 09.30 น.      การบรรยายพิเศษเรื่อง  สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
                        โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61“เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
เวลา 11.30 น.      ผู้บริหาร ผู้รับฟังการบรรยายถ่ายภาพร่วมกันและปิดการอบรม
 
การแต่งกาย : ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  สวมเสื้อโปโลสีเหลือง กระโปรงหรือกางเกงสีดำ และรองเท้าหุ้มส้น

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร.  0 2579 1111 ต่อ 1256, 1195