ม.ศรีปทุม มอบ 4 รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562

UploadImage
 

UploadImage

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบ 4 รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันกตเวทิตาคุณรำลึก 103 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

รศ.ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์  ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติยศ ในงานพิธีกตเวทิตาคุณรำลึก 103 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท จำนวน 4 รางวัล ได้แก่


UploadImage

1.   ประเภทผู้บริหาร
     1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา วิทยาเขตบางเขน

UploadImage

ประเภทผู้บริหาร 
     1.2 นายสุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาศิลปการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

UploadImage

2.   ประเภทอาจารย์ประจำที่มีการสอน ได้แก่ นายศิริลาภ เหลืองเจริญลาภ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตชลบุรี

UploadImage

3.   ประเภทเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นางสาวจามรี ชูพลสัตย์ เจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขน

UploadImage

โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติในวงการการศึกษาเข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดี ในพิธี มอบรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562  ณ  เอ็กซิบิชั่นฮอลล์  ชั้น 1 โซน A  อาคาร 40ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  

UploadImage

ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ทุกคน   โดยผู้เข้ารับรางวัลต้องมีคุณลักษณะ สอดคล้องกับคุณลักษณะของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ที่โดดเด่น 5 ประการ คือ 1.มีความมานะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบสูง   2.มีความริเริ่ม สร้างสรรค์   3.มีความกตัญญู    4.มีความพอเพียง  5.มีคุณธรรมและเมตตาธรรม

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage