ม.ศรีปทุม ทำบุญ "วันรำลึกบูชาคุณ ปีที่๓๑" วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

UploadImage
 

UploadImage


ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.ศรีปทุม ทำบุญ "วันรำลึกบูชาคุณ ปีที่ ๓๑" แด่อดีตบูรพวิปัสสนาจารย์ และผู้มีพระคุณของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในงานพิธีทำบุญ เพื่ออุทิศถวายแด่อดีตบูรพวิปัสสนาจารย์ และผู้มีพระคุณของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เนื่องใน "วันรำลึกบูชาคุณ ปีที่ ๓๑" ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage