นิเทศ ป.โท ม.ศรีปทุม เปิดเวที “ดันสินค้าไทย...พิชิตออนไลน์จีนด้วยตัวเอง”

UploadImage
 

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญฟังสัมมนาฟรี! “ดันสินค้าไทย...พิชิตออนไลน์จีนด้วยตัวเอง” วิทยากรโดย คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ก่อตั้งบริษัท Level Up Holding ที่ปรึกษาด้านการตลาดและกลยุทธ์ดันธุรกิจไทยไปจีนมากว่า 5 ปี วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ Theater Room ชั้น 3 อาคาร 11
 
กำหนดการ
09.00  น.   ลงทะเบียน
09.30  น.   ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดสัมมนา
10.00  น.   คุณตั้ม อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ผู้ก่อตั้งบริษัท Level Up Holding
               ที่ปรึกษาด้านการตลาดและกลยุทธ์ดันธุรกิจไทยไปจีนมากว่า 5 ปี
               เขียนหนังสือเรื่อง “บุกตลาดจีนด้วยโซเชียลมีเดีย”
               - เรียนรู้ช่องทางการใช้ Appication จีน
               - เริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์จีนด้วยตัวเอง
11.15  น.   - เพิ่มโอกาสทางธุรกิจต่อยอดสู่ประเทศจีน
               - เพิ่มยอดขายได้หลายร้อยเท่าให้กับธุรกิจของคุณ ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง
               -จบสัมมนา-