นักศึกษาSPU ลงทะเบียน อิ่มฟรี@SPU วันรำลึก 103 ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

เนื่องในวันรำลึก 103 ปี ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 29 รูป
และร่วมพิธีกตเวทิตาคุณรำลึก ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.09 น.
ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
คลิกกำหนดการ

พิเศษ! นักศึกษา SPU ลงทะเบียนอิ่มฟรี@SPU รับคูปองอาหาร 100 บาท
ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 ก.ค. 2562


ง่ายๆ เพียง สแกน QR CODE

หรือคลิกที่  http://staffscms.spu.ac.th/qq/verify.cfm?uuid=91F7ED9C-C68B-A47C-52049B0891D6E7BD
 
กติกาการรับคูปองอาหาร
แสดงบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน
เพื่อรับคูปองอาหารมูลค่า 100 บาท
วันที่ 10  กรกฎาคม 2562
เวลา 10.00 - 14.00 น.
ณ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C

*คูปองนี้ใช้ได้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
กับร้านค้าภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมเท่านั้น