ขอเชิญร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ๑๐๓ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนร่วมงานพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึก ๑๐๓ ปี
ดร.สุข พุคยาภรณ์  ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคาร ๔๐ ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๙ น.    - ผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
                       ร่วมกันใส่บาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป
                       ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร ๔๐ ปี ศรีปทุม     
เวลา ๑๐.๐๐ น.    - พิธีสวดพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
                       ณ อาคาร ๔๐ ปี ศรีปทุม ชั้น ๑ โซน C  
เวลา ๑๐.๔๕ น.    - พิธีกตเวทิตาคุณรำลึก ดร.สุข  พุคยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒
                       ณ อาคาร ๔๐ ปี ศรีปทุม ชั้น ๑ โซน A
                       ชมนิทรรศการ ๑๘ ปรัชญาและแนวคิดในการทำงาน ดร.สุข  พุคยาภรณ์
                       ชมวิดีทัศน์ ดร.สุข  พุคยาภรณ์                           
                       พิธีกตเวทิตาคุณรำลึก ดร.สุข  พุคยาภรณ์
                       พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข  พุคยาภรณ์  
                       พิธีรับมอบเงินบริจาค
                       ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน        
                      - เสร็จพิธีฯ 

การแต่งกาย :
ผู้มีเกียรติ : สวมชุดสูทหรือชุดสากลนิยม
บุคลากร  : เสื้อโปโลสีขาว ๔๙ ปี ศรีปทุม      
              สุภาพบุรุษ สวมกางเกงสแล็คสีดำ /สุภาพสตรี สวมกระโปรงหรือกางเกงกางเกงสแล็คสีดำ
นักศึกษา : สวมเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบ