เปิดกลเม็ด HOW TO … YOUTUBER ปั้นช่องให้ปัง ได้ตังค์หลักล้าน

UploadImage
 

สัมมนาดีๆ ฟรี! พลาดไม่ได้! นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชวนกูรูมาแชร์ประสบการณ์จริง เปิดเผยทุกกลเม็ดเคล็ดลับการสร้างตัวตน และหาเงินง่ายๆ ในการเป็น youtuber ที่แท้จริง!
HOW TO … YOUTUBER ปั้นช่องให้ปัง ได้ตังค์หลักล้าน  
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 -16.00 น.
ณ เธียเตอร์รูม  ชั้น 3 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)   ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

กำหนดการ
เวลา 13.30 น.      ลงทะเบียน
เวลา 14.00 น.      พิธีเปิดโครงการ โดย ดร.ธนชาติ   จันทร์เวโรจน์
เวลา 14.10 น.      การสัมมนา (1) หัวข้อ “How to… เขียนคอนเทนต์ให้โดน”
                             วิทยากรโดย ดร.นเรศ  ล้วนไพรินทร์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนคอนเทนต์
                             MC  คุณนภกุล พงษ์จินดา
เวลา 14.50 น.      การสัมมนา (2) หัวข้อ “How to… youtuber ปั้นช่องให้ปัง ได้ตังค์หลักล้าน”
                             วิทยากรโดย : โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน youtuber ช่อง  โคตรคูล 
                             MC : คุณนภกุล พงษ์จินดา
เวลา 15.40 น.      มอบของที่ระลึก และถ่ายรูปกับวิทยากร
เวลา 15.50 น.      ส่งแบบประเมินกิจกรรม/ เสร็จงานสัมมนา