โครงการ Experience from Graduates

UploadImage
 

       โครงการ Experience from Graduates รายวิชาEBC498 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ฟังบรรยายประสบการณ์ และคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่มาเป็นวิยากรให้ 3 ท่าน คือ
       คุณวีระศักดิ์  เคยทำงานอยู่ที่องค์การ Unesco สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันทำงานสถานฑูตฝรั่งเศล กรุงเทพฯ
       คุณจักรกฤษ  ไชยเรือน ดูแลส่วนบุคคลที่องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ
       คุณไทรทิพย์  เป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินไชน่าแอร์ไลน์