บัญชี SPU : "การบริหารงานสำนักงานบัญชีคุณภาพ"

UploadImage
 

บัญชี SPU : "การบริหารงานสำนักงานบัญชีคุณภาพ"

โดย คุณกฤตพลลภ์ คิรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และคุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี กรรมการสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

ความร่วมมือระหว่างบัญชี SPU กับสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ
ณ ห้องออดิทรอเลี่ยม2 วันที่ 24 มิ.ย.62