บัญชี SPU : Tax Junior "มอบวุฒิบัตรฯหลักสูตร Tax Junior :นักบัญชีภาษีอากร ยุค4.0"

UploadImage
 

บัญชี SPU : Tax Junior

"มอบวุฒิบัตรฯหลักสูตร Tax Junior :นักบัญชีภาษีอากร ยุค4.0" โดย คุณดูรณี สุขโชคสุวรรณ สมาคมผู้สอบบัญชีอากรแห่งประเทศไทย

#ความร่วมมือระหว่าง บัญชี ศรีปทุม กับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร11 ชั้น4 วันที่ 17 มิ.ย. 62