“ศรีปทุม” จับมือ “กสิกรไทย” ก้าวสู่ SPU Digital Campus ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ สไตล์ดิจิทัล

UploadImage
 

UploadImage

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์ระบบและเครื่องมือดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆเพื่อยกระดับการเรียนการสอน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลคนรุ่นใหม่

ทุกวันนี้ Digital Transformation กลายเป็น ‘Buzzword’ ที่ถูกพูดถึงในทุกวงการธุรกิจ บริษัทและองค์กรชั้นนำหลายแห่งเร่งปฏิวัติองค์กรเพื่อรับมือกับความท้าทายจาก Digital Disruption ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล การแข่งขันที่เข้มข้นหรือคู่แข่งใหม่จากอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่ใช่ว่าองค์กรธุรกิจจะฝ่ากระแสพลิกโฉมไปได้ตลอดรอดฝั่งทุกราย

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้ชื่อว่า เป็น DYNAMIC UNIVERSITY มหาวิทยาลัยที่ไม่หยุดนิ่งการพัฒนาและพร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลง จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ผลักดันโครงการ SPU Digital Campus ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์ระบบและเครื่องมือดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆเพื่อช่วยยกระดับการเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารย์ ให้พร้อมก้าวทันโลกดิจิทัล

UploadImage

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า วันนี้ (6 มิ.ย.)  ณ ห้องรับรอง ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน กรุงเทพฯ    อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี(ที่3จากซ้าย) และ อาจารย์เกรียงไกร พุคยาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ที่4จากซ้าย) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม เพื่อประกาศความร่วมมือในการผลักดันโครงการ‘เอสพียู ดิจิทัล แคมปัส’ (SPU Digital Campus)

UploadImage

ด้วยการนำ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ธนาคารกสิกรไทย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ระบบและเครื่องมือดิจิทัลรูปแบบใหม่ ๆ นำมาช่วยยกระดับการเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนการทำงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม  อาทิ  การจัดทำบัตรนักศึกษารูปแบบใหม่ การนำแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ด้านไลฟ์สไตล์ และการใช้จ่าย พร้อมความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองในเรื่องที่สนใจ ทันกับกระแสโลก พร้อมก้าวสู่การใช้ชีวิตเต็มรูปแบบในยุคดิจิทัล ภายหลังสำเร็จการศึกษา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage