ม.ศรีปทุม เปิดประเมินการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดประเมินการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2561
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  ระหว่างวันนี้จนถึง 30 สิงหาคม 2562
สามารถเข้าระบบประเมินการสอนได้ คลิกประเมินการสอนที่นี่
หากพบปัญหาติดต่อได้ที่ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
โทร. 02 579 1111 ต่อ 1182
E-mail: tlc@spu.ac.th , Line@: @ghc5032o