ม.ศรีปทุม พัฒนาการสอนสู่มาตรฐานสากล (Standards Verification) โดยทีมจากอังกฤษ

UploadImage
 

UploadImage

SPU Dynamic University จัดอบรมด้านการสอน Assignment Based เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่มาตรฐานสากล (Standards Verification) ด้วยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ และเข้าร่วมในการอบรม โครงการสอนแบบ Assignment Based ในหลักสูตร BTECH ตามมาตรฐาน PEARSON ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเรียน อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ให้แก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสอนสู่มาตรฐานสากล(Standards Verification)  จัดโดย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกับ กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage