อิ่มบุญ วันวิสาขบูชา

UploadImage
 

THE CONNECTIVITY OF EVERYTHING >> TODAY [17-05-2019] อิ่มบุญ วันวิสาขบูชา

คณบดีพี่กบ-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ปี 2562 โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีฯ  ณ ลานกิจกรรม ด้านหน้าอาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 

UploadImage


UploadImage