ตักบาตร เติมบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2562

UploadImage
 

 

ตักบาตร เติมบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา 2562

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

SPU เรามุ่งเสริมสร้างผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#49ปีSPU49ปีแห่งความภาคภูมิใจ
#วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม